Obsługa posprzedażna - formularz zwrotu / wymiany projektu
Informacje o zamówieniu
Proszę uzupełnić poniższe pola, informacje te pozwolą nam szybko odnaleźć Państwa zamówienie i skrócą do minimum czas oczekiwania na odpowiedź:
Hologram został naklejony na pierwszej stronie okładki. Proszę podać numer tylko jednego z hologramów:
W przypadku zwrotu projektu - numer rachunku bankowego
Niniejszym wskazuję numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu należności za projekt na podstawie faktury VAT korygującej.
W przypadku wymiany projektu na inny - proszę wybrać z listy: