keyboard_arrow_down

Zmiany w projekcie gotowym

Gotowe projekty domów – jak wprowadzić zmiany?

Decydując się na budowę domu według gotowego projektu domu wybieramy sprawdzoną ścieżkę inwestycji. Wybieramy projekt typowy, skończony i kompletny, który po adaptacji stanie się projektem budowlanym. Nie jesteśmy jednak pozbawieni możliwości modyfikacji wizji autora i dostosowania domu do naszych potrzeb. Gotowe projekty domów podlegają zmianom, a pozwala na nie dodawana do każdego kompletu dokumentacji autorska zgoda na zmiany.

Zmiany w projekcie gotowym

Kto może zmienić projekt domu?

Zmiany wprowadzone przy adaptacji muszą być zaznaczone kolorem czerwonym w projekcie gotowym i podpisane przez uprawnionego architekta.
On bierze wtedy odpowiedzialność za zakres i poprawność przystosowania gotowego projektu domu do warunków lokalnych oraz za jego zgodność z aktualnymi normami i przepisami budowlanymi. Podobnie jest z autorskim nadzorem projektanta.
Taka piecza jest pochodną opracowania projektu architektoniczno-budowlanego. Architekt adaptujący ma obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu. Wynika to z zapisów ustawy Prawo budowlane (art. 20 ust. 1 pkt 4 )

Co można zmienić w projekcie?

Jak widzimy projekty domów, mimo iż gotowe, możemy przy współpracy miejscowego architekta dostosowywać do naszych potrzeb. W jakim stopniu projekty poddają się zmianom? Przedstawiamy listę zmian, które można wprowadzać do projektów na podstawie autorskiej zgody na zmiany:

1. Dostosowanie budynku wynikające z adaptacji do warunków lokalnych

2. Zmiana sposobu użytkowania budynku

3. Zmiana funkcji niektórych pomieszczeń oraz zmiana wysokości pomieszczeń

4. Zmiana ilości, wielkości i usytuowania otworów okiennych i drzwiowych

5. Dobudowanie garażu, lub rezygnacja z garażu

6. Likwidacja lub dodanie balkonu

7. Zmiana, przeprojektowanie instalacji wewnętrznych (wod-kan, CO, elektryczna, gazowa)

8. Przesunięcie lub likwidacja niektórych ścian działowych

9. Zmiana w zakresie ilości i wielkości trzonów kominowych Wprowadzenie podpiwniczenia budynku lub rezygnacja z podpiwniczenia

10. Zmiana technologii w zakresie użytych materiałów

11. Dobudowa do istniejącego budynku lub zestawienie w zabudowie bliźniaczej

12. Zmiana ilości, wielkości i usytuowania otworów okiennych i drzwiowych

13. Adaptacja poddasza na cele mieszkalne

14. Zmiana wysokości ścian kolankowych

15. Zmiana geometrii połaci dachowych (zmiana kąta nachylenia dachu, ilości połaci, doprojektowanie lukarn)

16. Zmiany szerokości biegów schodowych, liczby stopni i wymiarów schodów

17. Zmiana obrysu zewnętrznego budynku (powiększenie, pomniejszenie, dodanie wykuszu, poszerzenie np. garażu)

18. Wprowadzenie podpiwniczenia budynku lub rezygnacja z podpiwniczenia

19. Zmiany w układzie konstrukcji budynku przeprowadzone na podstawie opracowania przez uprawnionego inżyniera budownictwa lądowego

Zmiany w projektach domów – ile kosztują?

Gotowe projekty domów w większości przypadków zaopatrzone są w pisemną zgodę na zmiany. Autorskie pracownie projektowe zazwyczaj oferują wspomniany dokument bezpłatnie, zatem kupując projekt domu nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów związanych z późniejszymi zmianami. Podobna sytuacja jest z serwisami pośredniczącymi w sprzedaży projektów domów. Otrzymują one wraz z dokumentacją zgodę autora projektanta. W przypadku zakupu projektu u autora/projektanta zgodę taka otrzymujemy z pierwszej ręki, podobnie jak sam projekt domu. Koszty wprowadzenia zmian ustala się indywidualnie z miejscowym projektantem.

Poprzedni artykuł: Następny artykuł:
Domy tanie w budowie – jak szybko i łatwo wybudować dom?Nadchodzi dobry czas - Czas na budowę domu!