Projekty domów do 70 m² zabudowy – szybka budowa na zgłoszenie.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy Prawo Budowlane z 3 stycznia 2022 roku, każdy inwestor posiadający tytuł prawny do działki budowlanej może wybudować na niej dom do 70 m² powierzchni zabudowy bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Dom do celów mieszkaniowych i rekreacyjnych można realizować w oparciu o zgłoszenie, w znacznie uproszczonej procedurze.

Projekt domu do 70m powierzchni zabudowy - Dom przy Kalinowej 6Projekt domu do 70m powierzchni zabudowy - Dom przy Kalinowej 6

Jaki dom możemy wybuduwać na zgłoszenie?

Projekty domów do 70 m² powierzchni zabudowy to według założenia niewielkie budynki o prostej konstrukcji. Taki dom powinien spełniać kilka podstawowych założeń. Musi to być projekt domu jednorodzinnego, wolnostojącego, nie posiadający więcej niż dwie kondygnacje. Ponad to obszar oddziaływania planowanej inwestycji musi się w całości mieścić na działce, lub działkach, na których dom został zaprojektowany. Kolejnym warunkiem jest kwestia przeznaczenia budynku. Projekty domów do 70 m² powierzchni zabudowy mogą być realizowane w oparciu o uproszczoną procedurę jedynie na własne cele mieszkaniowe. Taki zapis w ustawie ma w założeniu przeciwdziałać nadużyciom związanym z działalnością deweloperską opartą o zmniejszone wymagania dotyczące nadzoru nad budową.

Domy do 70 m² powierzchni mogą być budowane w liczbie 1 na każde 500 m² działki budowlanej. Zgodnie z ustawą na zgłoszenie można również wybudować dom rekreacyjny do 70 m² powierzchni zabudowy. Takie projekty domów to parterowe budynki służące rekreacji indywidualnej, których rozpiętość elementów konstrukcyjnych nie przekracza 6 m, a wysięg wsporników ma do 2 m.

Projekt domu do 70m powierzchni zabudowy - Dom przy Wiosennej 21Projekt domu do 70m powierzchni zabudowy - Dom przy Wiosennej 21

Domy do 70 m² powierzchni zabudowy – na czym polegają uproszczone procedury?

Realizacja inwestycji w oparciu o zgłoszenie, a nie poprzez tradycyjną ścieżkę uzyskiwania pozwolenia na budowę, to przede wszystkim oszczędność czasu. Szybciej jest już na samym początku, w chwili uzyskiwania warunków zabudowy. Ustawodawca przewidział dla domów do 70 m² powierzchni zabudowy 21. dniowy termin na wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania.

Jednocześnie inwestor może się zdecydować na realizację inwestycji bez wyznaczania kierownika budowy oraz bez konieczności prowadzenia dziennika robót budowlanych. Wystarczy w tym przypadku oświadczenie inwestora, że przejmuje on odpowiedzialność za kierowanie budową. Uproszczona procedura to również brak możliwości uzyskaniu decyzji odmownej o zamierzeniu budowlanym. Organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może wydać sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia budowy. Realizację inwestycji, w myśl nowych przepisów, można rozpocząć od razu po doręczeniu właściwemu wydziałowi administracji architektoniczno-budowlanej kompletnego zgłoszenia.

Projekty domów do 70 m² powierzchni zabudowy okazują się zatem doskonałym wyborem, jeśli chcemy szybko i bez zbędnych formalności przystąpić do budowy domu. Poza wyraźnymi ułatwieniami pewne obowiązki i wymagania nie uległy jednak zmianom. Sprawdźmy, z czym musi się liczyć inwestor wybierający uproszczoną procedurę?

Projekt domu do 70m powierzchni zabudowy - Dom przy Bukowej 35 NProjekt domu do 70m powierzchni zabudowy - Dom przy Bukowej 35 N

Budowa domu na zgłoszenie – obowiązki inwestora.

Oszczędność czasu i ograniczenie proceduralnych wymagań nie zwalnia inwestora z pewnych obowiązków, które ciążą na nim przy wyborze uproszczonej procedury. Musi on złożyć kilka istotnych oświadczeń. Zawiadamia w nich właściwy oddział administracji architektoniczno-budowlanej, że:

- Inwestycja jest realizowana wyłącznie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

- Przejmuje on odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nie ustanowienia kierownika budowy oraz zaświadcza, że załączona wraz ze zgłoszeniem dokumentacja jest kompletna.

- Inwestor jest również zobowiązany do zawiadomienia organy nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych.

Projekt domu do 70m powierzchni zabudowy - Dom przy Wiosennej 7Projekt domu do 70m powierzchni zabudowy - Dom przy Wiosennej 7

Projekty domów na zgłoszenie – zamieszkaj szybko we własnym domu!

Pomimo licznych ułatwień proceduralnych podstawowe wymagania stawiane projektom nie uległy zmianom. Domy do 70 m² powierzchni zabudowy to w domyśle niewielkie budynki, o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymogów bezpieczeństwa. Powierzchnia użytkowa takich domów nie powinna przekraczać 90 m². Budowa małych domów na zgłoszenie nadal musi być jednak zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub wydanych dla działki warunków zabudowy. Wszystkie projekty domów do 70 m² muszą również być zaprojektowane i realizowane zgodnie z przepisami, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Właśnie takie projekty domów znajdziecie w ofercie GALERIADOMOW.PL. Nasze propozycje to tanie w budowie domy o nieskomplikowanej konstrukcji. Projekty domów z poddaszem użytkowym oraz parterowe, które można wybudować szybko i niewielkim nakładem finansowym. Nasze domy zaprojektowane są z troską o ekonomię realizacji i użytkowania. Projekty małych domów do 70 m² powierzchni zabudowy nie posiadają podpiwniczenia, ani garażu, przez co można znacznie ograniczyć koszty planowanej inwestycji.

Zobacz naszą ofertę: projekty domów do 70m powierzchni zabudowy

Poprzedni artykuł: Następny artykuł:
Stylowe wykończenie tarasu. Jak ciekawie zaaranżować projekty domów z tarasami.Co sprawia, że projekty domów parterowych bez garażu są tak popularne?