keyboard_arrow_down

Program Czyste Powietrze - jak uzyskać dofinansowanie?

Czyste Powietrze – założenia programu.

Program ma na celu minimalizację lub całkowitą eliminację emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wydalanych do atmosfery z domów jednorodzinnych. Przedsięwzięcie ruszyło w drugiej połowie września 2018 roku i będzie realizowane w latach 2018-2029.

Podstawowe założenia programu zostały opracowane dla:

1. budynków istniejących - wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu, termomodernizacja w celu efektywnego zarządzania energią.

2. budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Z dotacji projektowych mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych oraz wszyscy inwestorzy, którzy posiadają zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Program czyste powietrze, jak uzyskać dofinansowanie

Czyste Powietrze - na co możemy uzyskać dofinansowanie?

Program przewiduje dotacje i proporcjonalny zwrot części poniesionych kosztów nawet do 47,7 tys złotych. Maksymalne koszty projektu przebudowy/modernizacji wynosi 53 tys. Minimalna kwota, za którą możemy poprawiać energooszczędność domu wynosi 7 tys złotych.


Dotacje przewidziano na następujące działania:

→ wymianę starych źródeł ciepła (pieców węglowych i innych kotłów na paliwa stałe)


→ zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu


→ docieplenie przegród budynku


→ wymianę stolarki okiennej i drzwiowej


→ montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej spełniającego wymagania


→ instalację kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej oraz innych odnawialnych źródeł energii.


→ montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją

Czyste Powietrze - jakie są warunki otrzymania dofinansowania lub pożyczki?

Projekt Czyste powietrze zakłada możliwość udzielenia jednorazowej dotacji na wnioskowany cel, lub przyznanie pożyczki, jeśli koszty całej modernizacji przekraczają 53 tys złotych. Nadwyżka przekraczająca kwotę dotacji wypłacana jest w formie pożyczki na następujących zasadach:


→ oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M + 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% rocznie


→ planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat


→ możliwa karencja w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia

Termomodernizację, opisaną we wniosku, musimy wykonać do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r. Możemy złożyć wniosek o dofinansowanie do przeprowadzanej właśnie czynności (wymiana pieca, źródła ciepła, docieplenie przegród, wymiana okien…) jeśli prace nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowywanie. Nie można natomiast starać się o ulgę w przypadku, gdy przedsięwzięcie zostało ukończone przed dniem przed dniem złożenia wniosku, czyli np. zamontowaliśmy na dachu solary 6 miesięcy temu, a teraz chcemy się starać o zwrot kosztów/dofinansowanie inwestycji.

Czyste powietrze - na jakich zasadach będzie wypłacana dotacja?

Dotacje będą przydzielane w oparciu o siedem progów dochodowych. Wysokość dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Dochód na osobę jest liczony z w oparciu o zasady obowiązujące dla Programu Rodzina 500 plus.

1. do 600 zł → do 90% dofinansowania

2. 601 – 800 → do 80%

3. 801 -1 000 → do 70%

4. 1 001 - 1 200 → do 60%

5. 1 201 - 1 400 → do 50%

6. 1 401 - 1 600 → do 40%

7. powyżej 1 600 → do 30% *

*opracowano na podstawie broszury Program Czyste Powietrze – w trosce o klimat, zdrowie i środowisko, wyd. przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plusy i mały minus. Podsumowanie programu Czyste Powietrze.

Program Czyste Powietrze stawia na świadome i dobrowolne podjęcie chęci poprawy stanu naszego otoczenia. Warto pamiętać, iż dym z komina zawiera pył i inne zanieczyszczenia, w tym substancje rakotwórcze! Redukując spaliny poprzez termomodernizacje domów pozytywnie działamy, nie tylko na własne zdrowie, lecz również na całość ekosystemu. Istotne jest, iż możemy w ramach programu modernizować zarówno istniejące budynki, jak i nowo budowane domy. W drugim przypadku, przeglądając projekty domów, warto wybrać taki, o wysokich parametrach energooszczędności. Nie musimy wtedy polepszać izolacji ścian, czy wymieniać okien. Możemy przeznaczyć dotacje na sprawne systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalację solarną, fotowoltaiczną, czy ekologiczną pompę ciepła. Dzięki dofinansowaniu łatwiej „udźwignąć” inwestycję, na którą ciężko byłoby się zdecydować, gdybyśmy sami musieli ponieść koszty zakupu drogich systemów.

Do tradycyjnych niedogodności, związanych z realizacją każdego projektu, można zaliczyć konieczność weryfikacji dochodów podmiotu składającego wniosek. Wszelkie tego typu formalności wiążą się koniecznością wizyty w Urzędzie Skarbowym i wypełnianiem kilku wniosków i oświadczeń. Konieczna jest również dwukrotna wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW. Pierwsza, która potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku, druga - potwierdzająca realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest jeszcze kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości w terminie do 3 lat!

Dobrze jednak by te oczywiste formalności nie przysłoniły nam słusznej idei dbania o czyste powietrze, którym wszyscy oddychamy. Jeśli poważnie myślimy o tym, by nasz dom był energooszczędny, nie zanieczyszczał otoczenia i służył nam sprawnie, warto postarać się o dotację i poprawić jakość życia i komfort mieszkania w swoim domu.

Poprzedni artykuł: Następny artykuł:
Wybierz najlepiej! Najnowszy katalog Galeria Domów nr 30 jest już dostępny.Wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna?